Maskinentreprenør:

Me utfører da mesta innan veganlegg, Vatn/avløp, drenering, grøfter og komunalteknisk arbeid både for statleg og privat sektor.

Me har ein moderne maskinpark og kan ta det meste innan entreprenørfaget på ein sikker og effektiv måte.

 

Sprenging:

Me tilbyr tjenestar innan Boring, sprenging, fjerning av stein, bolting av fjell og fjellsikring. Me tar både store og små oppdrag og sikkerheten står alltid i fokus. Alle sprengningsoppdrag vert utført i tråd med regelverket for denne type arbeid.

Me har også maskiner med pigghammar dersom det er meir høvelig for arbeidsoppgåva.

 

Transport:

Me utfører da mesta innan massetransport og kan levera alle typar stein/pukk/grus/singel. Ta kontakt for tilbod.

 

Natursteinsmuring:

Me har spesialisert oss innan natursteinsmuring og har lang erfaring innan faget. Me utfører store og små murar, trapper, forblendar veggar, legg heller og legg gatestein. Ein natursteinsmur frå Måkestad Maskin setter eit flott preg på hagen, samstundes som den er vedlikehaldsfri.

 

Betong:

Ringmur, kantstein, gulv og forstøtningsmurar. Me utfører det mesta innan mindre betongarbeid, legger betongheller og setter føringskantar.

 

Prosjektering:

Har du på byggeplanar, treng du ein totalentreprenør til å ta prosjektering og grunnarbeid?

Ta kontakt med Måkestad Maskin AS for eit uforpliktande tilbod.

© måkestadmaskin.no