Sjøplastring

Statoil Kårstø

Hustomt Åsen

Hyttetomter Seljestad

Solfonn hyttegrend

Seljestad Panorama

Seljestad Panorama

Utne Miljøstasjon

Veg Sandvin

Kaldestad Bru, fv 49. SVV

 

Tyssedal miljøgate. SVV

Kabelgrøft Jondal

Åsen Koblingstasjon

Hagerenovering Aga

Parkeringsplass Tyssedal

Diverse småjobber

Siktlinje Liset

Bilfinger Odda

Osterøy kommune

Askøy

Optimalt Bygg AS

 

2007

2008

2008

2009

2007 - 2010

2011

2011 - 2012

2012

2012

 

2012

2013

2013

2014

2015

2007 - 2015

2015

2016

2016

2017

2017

 

Plastring av ca 800 m2 fylling i sjø, UE til Gildestad AS.

Hustomt i åsen, med ca 100 m2 muring, sprenging og VA anlegg komplett.

Sprenging, planering, VA komlett og div muring for fleire kunder.

0,6 km grøft komplett, UE til Fjellteknikk AS.

UE til Opedal og sønner, grøfter, VA, sprenging.

UE til Opedal og sønner, grøfter, VA, sprenging.

Alt grunnarbeid vedrørende ny miljøstasjon, UE til Byggmester Samson Kjoberg AS.

120 meter veg på Sandvin.

Anleggsleiar for Opedal Anlegg AS, 2 stk betong bruer, ca 3200m2 natursteinsmurer,

Va anlegg og 680 meter ny veg + sideveger.

Ny miljøgate, gatestein, VA anlegg, komplett leveranse. UE til Opedal Anlegg AS, Anleggsleiar.

1,3 km kabelgrøft for Hardanger Energi. UE til Opedal Anlegg As.

Grunnarbeid vedrørende ny trafostasjon for Odda Energi, UE til Høyer Odda AS.

Drenering rundt hus, ca 56 m2 dobbel hagemur, trapper, skiferheller etc.

Ca 64 m2 natursteinsmur og etablering av 7 stk parkeringsplasser.

Store mengder småjobber for private kunder. Muring, graving, transport, sprenging etc.

Etablering av ny siktlinje, Boring sprenging planering, UE til Røynstrand Entreprenør.

Grøftvotna, Hydro Energi - ca 400 meter kabelgrøft, UE til Bilfinger Odda

Fitje - Njåstad - Rehabilitering og utviding av 1600 meter veg

Båtdokk, Kai - Etablering av nytt båtopptak for tyngre båter, Askøy

Svartedalsveien panorama - Etablering av 12 stk boligtomter

 

© måkestadmaskin.no